Skip to content


Några exempel på hur man kan använda Presentation och Formulär i undervisningen

Engelska

Matt och Ann-Sofie gjorde en presentation om Matts erfarenheter av att ha bott i Liverpool och elevernas fick efteråt göra en utvärdering i Google formulär. I presentationen hade de lagt in länkar till bland annat en karta på var Liverpool ligger, en bild på hur hans pappas hus bombats under andra världskriget och ett youtube-klipp på Beatles och från en fotbollsmatch med Liverpool FC. Man fick lära sig skillnaden mellan accent och dialekt och se ett youtube-klipp med John Bishop och lära sig vad ”Scouses say”.

Söka jobb

Susann, Lisbeth och Britten har gjort en presentation där de gav eleverna instruktioner kring hur de ska skriva personligt brev när de söker jobb. Därefter gjorde de en exit-ticket där de frågade om eleverna gjort uppgiften, om de skrivit ett personligt brev tidigare och om de behöver mer träning.

Nyanlända

Ida och Anna har gjort en uppgift i form av ett formulär för att se hur långt de nyanlända eleverna komma med sin svenska. De gjorde också en uppgift i formulär där de ska gå in på Sveriges Radio och lyssna på ett program respektive en artikel i 8 sidor och sedan svara på några frågor kring materialet.

Arbetsmiljö och säkerhet

Lärarna som jobbar kring lärlingarna skapade ett material kring arbetsmiljö och säkerhet. Det handlade om riskfyllda uppgifter, vilka arbetsuppgifter som är förbjudna och lite om sommarjobb. Därefter gjorde de en exit-ticket där de testade vad eleverna lärt sig.

Tema ”Människors olika förutsättningar”

Lärare som jobbar på MIKs har ämnesövergripande i SO, NO och svenska jobbat kring Afrika, om fattiga och rika och naturresurser. De såg bland annat filmen Blood Diamond och hade en exit-ticket där de tog reda på vad eleverna kom ihåg och hade förstått. Avslutningsvis ska de ha en presentation som blev som ett slags sammanfattning av arbetet.

 

 

Posted in Engelska, Google Apps for Education, lärportaler, Moderna språk, Naturkunskap, Pedagogisk verkstad, Samhällskunskap, Svenska.


One Response

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

Continuing the Discussion

  1. Guidning på Edulife och GAFE under en K-dag på ÖG 19 maj 2014 – IKT-tips linked to this post on 19 maj, 2014

    […] 10:45 Vi (lärarna i de olika arbetslagen) presenterar vad vi gjort i GAFE (Presentation och Formulär) tillsammans med våra elever och hur det gick. Vi tipsar varandra om möjligheter,  svårigheter och lösningar och funderar över hur vi ska göra nästa gång. Här ligger en kort sammanfattning av redovisningarna:  http://ikttips.skolbloggen.se/2014/05/19/3310/ […]

You must be logged in to post a comment.Hoppa till verktygsfältet