Skip to content


Lag och rätt

På Skolverkets webbplats Kolla källan kan du läsa fem guider som ger dig vägledning vad gäller hur du med tanke på upphovsrätten kan använda bilder, filmer, radio- och tv-program, Internet, musik och texter:  http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/upphovsratt/lararguider.

På den här webbplatsen IKT-tips har jag samlat några råd vad gäller creative commons och upphovsrätten,  grooming, nätmobbing och andra faror på nätethantering av personuppgifter och offentlighetsprincipen och plagiat och plagiatkontroll.

Här nedanför kommer några exempel på sådant som kan vara bra att känna till och/eller ta reda på. Exemplen har jag hämtat från kursen LC100N Digital kompetens vid KTH.

Upphovsrättsliga aspekter

 • Vad får vi egentligen göra med andras texter, bilder och musik?
 • Vad går bra att lägga ut på webben?
 • Hur är det med det där med filmvisning i klassrummet egentligen?
 • Vem har rätten till det kursmaterial lärare skapat?
 • Vad gäller när många bidragit till materialet?
 • Vem har rätten till det som elever och studenter skapar?
 • Är föreläsningar upphovsrättsligt skyddade?
 • Får studenter kopiera läroböcker och spela in föreläsningar?
 • Vem har producenträtt till videofilmer som spelats in i utbildningssyfte?
 • Vem bestämmer om en föreläsning ska läggas upp på webben?
 • Kan man använda YouTube-material som kurslitteratur?
 • Finns det några riktlinjer eller färdiga ”licenser” jag kan använda mig av som upphovsman?
 • Vad måste jag tänka på om jag startar en interaktiv webbsida på Internet, som andra kan skriva i, t ex ett forum, en blogg eller en wiki?

Integritetsskyddslagstiftningen

 • Hur ska personuppgiftslagen tillämpas vid e-lärande?
 • Vilka bestämmelser om integritetsskydd måste du känna till när du använder lärplattformar?
 • Kan läraren av integritetsskäl hindra publicering av sina lektioner/föreläsningar på Internet?
 • Vad gäller för personer med skyddad identitet?

Offentlighetslagstiftningen

 • Är PowerPoint-presentationer, inspelade föreläsningar m.m. allmänna handlingar?
 • Kan utbildningsmaterial sekretessbeläggas?
 • Vad måste arkiveras och vad får gallras?
 • Vad finns det för krav på informationssäkerhet vid webbaserad undervisning?

0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

You must be logged in to post a comment.Hoppa till verktygsfältet