Skip to content


Plagiat och plagiatkontroll

Vad är plagiat och hur kan vi undvika att våra elever plagierar?

I denna film får du se några tydliga exempel på olika typer av plagiat:

Och i denna korta film går Jude Carroll, internationell expert på området, systematiskt igenom:

 • Vad är plagiat?
 • Är det alltid fråga om fusk?
 • Vad kan vi göra för att hjälpa våra elever?
 • Hur upptäcker vi plagiat?
 • Vad gör vi när vi upptäcker plagiat?

I filmen berättar Carroll att plagiat är när man inte tydligt talar om att det man redovisar är hämtat från någon annans arbete. Fusk är när man medvetet försöker att få redovisningen att verka som ens egen fastän någon annan skapat den. Klassiska exempel på plagiat är när man använder sig av funktionerna ”copy” and ”paste” utan att visa att det är fråga om citat.

Jag tror vi kan hjälpa våra elever genom att lära dem att göra korrekta och smidiga källhänvisningar. Om de lär sig skriva dessa, blir de samtidigt medvetna om att de alltid måste göra hänvisningar när de hämtar material från andra källor.

Skolverket ger via sin webbplats Kolla källan följande råd kring hur man kan förebygga plagiat och fusk:

 • Ge tydliga och avgränsade uppgifter
 • Ge problemorienterade uppgifter
 • Ge ämnesövergripande uppgifter
 • Belys problemet från flera håll
 • Följ upp elevernas arbete kontinuerligt
 • Låt skriftliga rapporter innehålla en sammanfattning
 • Kombinera med muntliga presentationer
 • Källan skall alltid anges
 • Länka ev till uppsatsarkiv på skolans hemsida
 • Var tydlig med att fusk strider mot etik och upphovsrätt

Vi kan försöka skapa uppgifter som gör det svårare att använda sig av ”copy” and ”paste” till exempel genom att eleverna måste göra egna reflektioner kring det material som de redovisar. Min erfarenhet är dock att det inte går att skapa uppgifter som gör det omöjligt för eleverna att fuska (i alla fall om man låter eleverna jobba med uppgifterna med hjälp av Internet, böcker eller över huvud taget utanför klassrummets väggar). Därför är det bra om man vid större uppgifter kan använda sig av verktyg för plagiatkontroll.

Hur kan man kontrollera om ens elevers texter innehåller plagiat?

Copyright InfringementNär man vill kolla om en text innehåller plagiat kan man kopiera delar av arbetet och googla på det, men det är ännu smidigare om man kan använda ett färdigt verktyg. På vår skola använder vi Urkund och det tycker jag är användarvänligt och bra, även om man bör vara medveten om att Urkund inte kan upptäcka alla former av fusk. Eftersom Urkund kostar är servicen sårbar – allt som kostar riskerar väl att försvinna? Enda sättet för oss lärare att motverka detta är att vi använder Urkund regelbundet och tydligt kan redovisa fördelarna med det!

Att använda Urkund är väldigt enkelt. Be dina elever att varje gång de gör inlämningar av uppgifter, även skicka sina texter till din adress på Urkund (som vanligtvis består av ditt namn och sedan ”.og@analys.urkund.se”). Jag brukar säga till mina elever att de inte får respons på sina uppgifter förrän jag har fått dem analyserade av Urkund. Det tror jag kan göra eleverna mer motiverade att skicka in uppgifterna även dit. Efter ungefär ett dygn får du ett mejl från Urkund med en procentsats som visar i hur stor grad texten överensstämmer med annat material på nätet. I mejlet finns också en länk till Urkunds analys. I den kan du läsa elevens text och direkt se och jämföra de eventuella överensstämmelserna med källor som Urkund hittat på nätet.

Vad ska vi göra när vi upptäcker att en elev plagierat?

När vi upptäcker plagiat, måste vi ta upp det med våra elever. Är det uppenbart att eleven fuskat medvetet, måste vi dessutom ta upp det med vår skolledning. Jag tycker att man ska ha bestämda rutiner för hur plagiat ska hanteras på den skola som man arbetar på. Frågan är inte om vi träffar på plagiat, utan när vi gör det och då är det bra att ha en plan att följa.

Den här filmen, som skapad av Lunds universitet, funderar jag på att visa mina elever som en ingång när vi ska gå igenom vad som är plagiat och vikten av akademisk hederlighet:Det allra, allra finaste med filmen tycker jag kommer 2.21 minuter in i den:

Självständigheten är det roligaste med akademiska studier. Man får träna sig i att tänka själv och man får tillfälle att lägga fram sina tankar och analyser. Andra, kurskamrater och lärare, hjälper en sedan genom att ge sina synpunkter på dem.

Denna lite humoristiska film från Universitetet i Bergen är inte heller så dum att visa: http://www.youtube.com/watch?v=Mwbw9KF-ACY

Tips på ytterligare material, som jag fått på kursen LC100N Digital kompetens vid KTH:

Fusk, kopiering och plagiat (pdf-fil 240 kB)Tidningen i Skolan ger i denna pdf råd kring frågorna:
 • Går det att presentera uppgifter på ett sätt så att eleverna känner sig inspirerade och får lust att lära mer om ämnet?
 • Finns det något du som lärare kan göra för att under arbetets gång förhindra fusk?
 • Vad gör du när du misstänker eller har upptäckt fusk?
Refero – Antiplagieringsguiden är en guide producerad av biblioteken på Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan i Kalmar och Växjö Universitet. Guiden är riktad till äldre elever och studenter och visar hur man skriver källhänvisningar och därmed undviker att plagiera.
Skolverket har samlat flera bra material kring plagiat och källkritik, till exempel ”Kolla källan – Källkritik och säkerhet på nätetoch ”Digitala verktyg för plagiatkontroll  – ett effektivt sätt att motverka fusk i skolan?.

Hjälp studenterna att undvika plagiering/Guiding students away from plagiarism är en handbok av Jude CarrolCarl-Mikael Zetterling, utgiven av KTH 2009. Du kan ladda ner den elektroniskt här:
Handbok/Handbook

Teachers.tv kan du se en film om hur lärare och bibliotekarier i Storbritannien arbetar för att förebygga plagiat och lära eleverna hur man gör korrekta källhänvisningar: http://www.teachers.tv/videos/secondary-ict-plagiarism-a-cut-and-paste-generation

På webbplatsen Plagiarism Advice kan du hitta mycket material om plagiering. Du kan också ladda ner affischer med det tydliga budskapet att man inte ska plagiera/fuska.

Lycka till!

0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

You must be logged in to post a comment.Hoppa till verktygsfältet