Skip to content


Creative Commons och upphovsrätten

”Upphovsrätt och Creative Commons”

Den här filmen av Internetkunskap.se beskriver grunderna i Upphovsrättslagen, ger en introduktion till Creative Commons och förklarar vilken fildelning som är laglig respektive olaglig.

MedverkandeSofia Mirjamsdotter också känd som @mymlan. Så här beskrivs hon av Internetkunskap.se:

Sofia Mirjamsdotter är journalist och en av Sveriges mer kända bloggare. Hon är ofta anlitad som expert när olika tidningar, teve och radio har internet, bloggvärlden och sociala medier som ämne. Mirjamsdotter föreläser ofta om sociala medier, framför allt för medieföretag men också för organisationer och myndigheter. Hon skriver också krönikor om sociala medier i Aftonbladet, och drev under 2009 Bloggvärldsbloggen för Aftonbladet.

Upphovsrätten är en lag som kommit till för att skydda konstnärers, författares, kompositörers eller filmskapares rätt till sina egna verk, så att de ska kunna få betalt för sitt arbete. Men upphovsrätten är även till för dig när du målar, skriver, komponerar, musicerar, fotograferar eller filmar. Lagen innebär att den som skapar något, automatiskt har rätten till sitt verk. Detta gäller både den ideella rätten, som innebär att han eller hon själv får bestämma hur och i vilket sammanhang verket används, och den ekonomiska rätten, som innebär att han eller hon har rätt att ta betalt när någon använder verket. Den ekonomiska upphovsrätten kan man välja att avstå ifrån, men man har alltid kvar den ideella rätten.

CC as in Clone1 & Clone2Creative Commons är en samling upphovsrättslicenser skapade för Internet. De är lätta att förstå och använda. Mitt råd är att du lär dig dem. Då hittar du nämligen lättare material som du kan använda fritt (så länge som du ger erkännande till upphovsmannen). Du kan kan också lättare sprida dina egna verk på Internet och samtidigt tala om hur du vill att de ska användas. Licenserna passar för alla typer av material: bild, text, film eller ljud. Här kan du läsa hur enkelt det kan vara: http://ikttips.skolbloggen.se/2011/01/21/kallhanvisningar-till-bilder/

Många säger lite slarvigt att de är för eller emot fildelning. Men det är naturligtvis inte olagligt att dela med sig av det som man själv skapat eller sådant som har till exempel Creative Commons-licens. Det är när man delar filer som är upphovsrättsskyddade som man bryter mot lagen. Det kallas illegal fildelning.

Bilderna i filmen är hämtade från fotosajten Flickr och har Creative Commonslicens. De är ursprungligen publicerade här och här.

Här ger Internetkunskap.se några tips på vidareläsning:

Regeringen om upphovsrätt
Lagtexten
Upphovsrättslagen hos lagen.nu
Wikipedia om upphovsrätt

Creative Commons (engelska)
Creative Commons-licensiera ditt verk (svenska)
Sök efter material med Creative Commons-licens
Creative Commons – en guide från lankskafferiet.skolverket.se

Flickr – sajten där du kan ladda upp dina bilder och söka efter andras. I filmen används Gustav Holmström som exempel. Här är hans Flickr-sida

The Pirate Bay
Wikipedia om The Pirate Bay
Wikipedia om målet mot The Pirate Bay

Vad innebär då Creative Commons?

Creative Commons-licenserna blir allt vanligare och de är mycket användbara för oss i skolan, bl a därför att de är gratis och lätta att förstå och använda. Vi har nytta av att känna till dem både när vi letar material och när vi skapar eget. Det är alltså smart att lära sig vad Creative Commons är och hur man kan använda det. Så här förklarar Creative Commons Sverige:

”Syftet med Creative Commons är att hjälpa människor som skapar att dela med sig (helt eller delvis) av sina verk. Detta genomförs rent praktiskt genom ett enkelt system av licenser. Upphovsmannen väljer vilka friheter hon eller han vill att verket skall ha och får ett licensavtal som passar hennes eller hans önskemål.”

Här kan du läsa om de sex olika licenserna: http://www.creativecommons.se/?page_id=193

Skolverkets Kolla Källan har massor av bra material och tips kring Creative Commons. Titta här:  http://kollakallan.skolverket.se/upphovsratt/lararguider/ Särskilt den här lärarguiden tycker jag är bra (det är en pdf som du kan ladda ner):  http://lankskafferiet.skolverket.se/om/filer/CC.pdf

Vilka fördelar har Creative Commons för oss lärare och våra elever?

Mathias Klang,  jurist och lektor vid Göteborgs universitet, leder Creative Commons-projektet i Sverige.  Så här svarar han på frågan:

I den här filmen berättar Mathias Klang hur du använder Creative Commons på ett korrekt sätt:

Vill du se fler klipp från intervjun kan du klicka här: http://www.youtube.com/results?search_query=mathias+klang+creative+commons&aq=f

Vad lärare behöver veta om Creative Commons

Vad betyder de olika CC-symbolerna?

Likheter och skillnader mellan olika upphovsrättslicenser

Hur använder jag Creative Commons rätt?

Vad betyder det att något är fritt att använda?

Påverkar öppenhet kreativitet?

Varför ge bort det jag skapat?

Copyright ett I-landsproblem?

Varför är Creative Commons så bra?

Hur kan jag själv använda Creative Commons?

Vad ska jag tänka på när jag väljer CC-licens?

Vad ska jag tänka på när jag använder CC-licensierade verk?

Hur många CC-licensierade verk finns det?

Hur hittar man material som är fritt att använda?

Här kommer några tips på källor:
RiksantikvarieämbetetNordiska museetHistoriska museetStatens maritima museerSpårvägsmuseet och Kungliga biblioteket använder till exempel Flickr, och Nordiska museet och Regionarkivet i Västra Götaland har lagt ut mängder av bilder på Wikimedia Commons. En del har dessutom valt att lägga bilder och filmer på sina egna webbplatser, till exempel Statens Maritima museer och Stockholms länsmuseum.

Kungliga Biblioteket försöker Creative Commons-licensiera så mycket som möjligt av sitt material. De flesta av deras videofilmer ligger till exempel under Creative Commons. Titta här: http://www.kb.se/aktuellt/video/. Någon eller några av deras nyproducerade egna publikationer tex Efter Pirate Bay finns dessutom att ladda ner från nätet: http://www.kb.se/aktuellt/Butik-och-Publikationer/Mediehistoriskt-arkiv2/Efter-the-Pirate-Bay/. Hoppas att detta är en fortsatt trend!

Här kan du läsa om att Historiska museet har licensierat samtliga digitala föremålsbilder enligt Creative Commons:  http://blogg.historiska.se/digitalamuseer/2010/03/02/creative-commons_on_shm/ Så här skriver de bland annat:

”Det rör sig sammanlagt om ca 63 500 föremålsfotografier (samt 1 200 skannade föremålsteckningar och 264 500 skannade katalogkort eller katalogsidor) som du kostnadsfritt kan använda i din blogg, på din hemsida, i din forskning eller dina studier, som undervisningsmaterial i skolan, i hembygdsföreningar och församlingar mm. Använd dem! Det är faktiskt därför de en gång har skapats. Hur du får använda ett objekt framgår av dess sida. Där finns en länk till den licens som gäller för just det objektet och där finns även möjlighet att klippa ut HTML-kod för att bädda in objektet i din egen webbsida och på så sätt enkelt få med dig alla information som behövs. Du når bilderna genom tjänsten Sök i samlingarna eller, om du utvecklar webbplatser, i webservicen K-samsök.”

På kursen LC100N Digital kompetens finns följande tips på användbart material kring upphovsrätt och Creative Commons:

Referenser och bra www-resurser

Legala handboken – en guide från Nätuniversitetet Denna webbplats, som nu är nerlagd, men vars innehåll finns bevarad på en spegelsajt –  riktar sig fämst till lärare och studenter på högskolan (projektledare, huvudförfattare och producent: Margareta Hellström, KTH Learning Lab). Sedan Legala handboken skrevs har vissa ändringar gjorts i upphovsrättslagen. En sammanfattning av dessa finns att läsa i en PDF-fil på webbplatsens startsida. Materialet kan till stora delar även skrivas ut och läsas som pdf för den som föredrar detta.

”Fakta om upphovsrätt” – en introduktion från Skolverkets Kolla källan – Vad är upphovsrätt och varför finns lagen? Vilka verk skyddas och finns det några undantag i upphovsrättslagen? Vad får du göra för privat bruk? I den här artikeln ger Mathias Klang en introduktion till svensk upphovsrättslag.

”Bilder” —  Kolla källans upphovsrättsguide för lärare – När du och dina elever skapar egna bilder eller tar egna fotografier är ni själva upphovsmän och bestämmer själva över hur ni vill använda era bildverk. Men vad gäller när ni vill använda andras bilder i skolarbeten och på internet? Vilka bilder går bra att använda?

Filmer, radio- och TV-program —  Kolla källans upphovsrättsguide för lärare – Att få titta på film brukar vara ett uppskattat inslag i undervisningen, men vilka regler styr när du som lärare vill visa en film för dina elever? Eller ett radio- eller TV-program? Vilka alternativ finns?

Musik — kolla källans upphovsrättsguide för lärare – Vad gäller när ni vill använda andras musik i klassrummet och i skolan? Vad gäller när du och dina elever vill lyssna på musik, framföra musik eller lägga ut musik på internet? Var hittar ni gratis musik och gratis ljudfiler?

Texter —kolla källans  upphovsrättsguide för lärare – Hur kan du och dina elever använda andras texter i undervisningen? Går det bra att lägga ut andras texter hur som helst på internet? Vad gäller vid citering? Vad är tillåtet enligt skolans kopieringsavtal?

KK-stiftelsens rapport (2007) Att ge bort kunskap gratis. Framväxten av öppna lärresurser.  Rapporten är ursprungligen publicerad av OECD på engelska och franska. Engelsk titel: Giving Knowledge for Free: The Emergence of Open Educational Resources. ISBN 9789264031746.

Skolverkets Lathund för lärare om Creative Commons licenser (PDF-fil).

Copyright – copyleft – en guide om upphovsrätt och olika licenser – E-bok av Mattias Klang, redaktör: Lennart Bonnevie utgiven av .SE. (Kan laddas ner som PDF-fil.)

Åtta licenser och deras användning” – En bilaga till boken Copyright-copyleft http://www.iis.se/docs/Licenser_0903.pdf


One Response

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

Continuing the Discussion

  1. Mentorstiden 24 okt 2011: upphovsrätten och hur du kan hitta fria bilder – IKT-tips linked to this post on 23 oktober, 2011

    […] Creative Commons och upphovsrätten […]

You must be logged in to post a comment.Hoppa till verktygsfältet