Skip to content


Om webbplatsen

Hej!

Vad kul att du hittat hit!

Mitt namn är Charlotta Wasteson och jag är ämneslärare i svenska och historia. Den här webbplatsen påbörjade jag när jag läste en kurs på KTH om digital kompetens i skolan. I kursen ingick dessutom att jag regelbundet skulle blogga i verktyget Blogger. För tillfället skriver jag därför ofta på på min blogg där:  Charlotta Wastesons bollplank, men jag har också en blogg på WordPress som jag skrev på innan dess och som jag fortfarande uppdaterar då och då: Bollplanket.

Att lära sig nya saker är spännande, men det är inte alltid så lätt. Ibland kan det till och med vara väldigt frustrerande. Dessa två klipp får mig att le igenkännande. Så här kan det kännas till en början:

Den här webbplatsen med IKT-tips är mitt projektarbete på kursen. Den innefattar två delar:

 • en bloggdel, som är tänkt att kontinuerligt fyllas på med aktuella tips eller inspiration, och
 • en menyrad med sidor som innefattar tips på material och verktyg under rubrikerna ”Informationshantering”, ”Öppna lärresurser”, ”Specialpedagogik”, etc.

Här guidar jag runt på webbplatsen med hjälp av Screenr:

På de olika sidorna, som du kan hitta uppe i menyn, tänker jag som sagt tipsa om olika material och verktyg som du kan ha nytta eller inspireras av. Kom gärna med synpunkter på hur dessa sidor kan kompletteras eller förändras så att de blir ännu bättre.

Bloggen hoppas jag att vi ska kunna använda till att kontinuerligt tipsa varandra om sådant som rör informations- och kommunikationsteknik och hur den kan användas i undervisningen.

Min förhoppning är att du kan ha nytta av det här materialet och att du tar chansen att aktivt påverka och berika innehållet. Detta kan du göra genom att använda bloggens kommentarsfunktion för att diskutera och komma med tips eller önskemål om vad som ska tas upp. Du kan så klart också göra det genom att skicka mig ett e-post eller haffa mig i korridoren.

Adressen till webbplatsen är http://ikttips.skolbloggen.se.

Välkommen!

***

Det sista året har jag funderat mycket över hur man kan använda sig av olika typer av medier i undervisningen och hur detta påverkar elevernas lärande.

Det finns många olika medier att välja mellan. Förutom läroböcker finns till exempel tidningar och tidskrifter, tv-program och filmer, radioprogram och bilder av olika slag. Via Internet når vi alla dessa medier med hjälp av bara några enkla klick. Tack vare att allt fler skolor har allt bättre tillgång på datorer till såväl lärare som elever har det alltså blivit mycket lättare och smidigare att föra in medier i undervisningen.

I skolan får eleverna träna sig i att använda dessa olika medier och de får studera och diskutera kring dem: ”Vad kännetecknar de olika medierna?”,  ”Vad kan man använda dem till?” och ”Vilka styrkor och svagheter har de?”.

Förutom att studera och jämföra olika medier som andra har producerat, tror jag att eleverna behöver skapa egna medier: egna texter, egna ljudinspelningar, egna bilder och egna filmer (och om man ska gå in mer i detalj: till exempel egna reportage med rubrik, underrubriker, ingress, brödtext och bild).

Om eleverna lär sig att producera (och inte bara konsumera) medier, tror jag att de blir ännu bättre på att förstå de olika mediernas förutsättningar.

De här länkarna kan du klicka på om du vill veta lite mer om vad jag och mina elever gör i skolan:

SMES- och TE09 läser Svenska B

NV08 läser Svenska B (kursen avslutades julen 2010)

Elever & lärare tipsar & diskuterar

Vår egen wiki

Våra bilder

Våra filmer

och så har jag börjat bygga på en webbplats som jag använder i min undervisning i ämnet svenska:

Fröken Wastesons länksida.

Det här är några av de projekt som jag har arbetat med under kursen:

I. Case

A. Specialpedagogik

Du jobbar som IT-pedagog på en skola där det inte finns någon anställd med specialpedagogisk kompetens. Du har just fått reda på att kommunen har bestämt att från och med höstterminen ska några elever med funktionsnedsättningar integreras i er skola. Du är också medveten om att andelen dyslektiker på skolan är högre än genomsnittet. Skolans rektor har gett dig i uppdrag att vara den som ska koordinera insatserna för dessa elever och ta fram både material och underlag.

Du måste göra upp en plan för hur ni ska gå tillväga. Utgå från följande punkter:

 • Vart vänder ni er för råd och stöd?
 • Vad behöver skolan för resurser?
 • Vilka hjälpmedel bör ni införskaffa?
 • Hur argumenterar du för att resurser ska läggas på hjälpmedel?

Du behöver också göra en presentation för lärarna. Den ska innehålla grundläggande information om vad det innebär att ha en funktionsnedsättning och vad lärarna bör tänka på vid bemötandet av en elev med funktionsnedsättning. Det är också bra att lärarna får insikt om att vad de kan göra för att underlätta lärsituationen för eleverna med funktionsnedsättning även gynnar resten av klassen.

Tänk dig att de nya eleverna har minst två olika funktionsnedsättningar, utöver de läs- och skrivsvårigheter som redan förekommer på skolan.

B. Informationssökning och källkritik

Lär dig mer om Informationssökning och källkritik på Internet och skapa en checklista till stöd för lärare. Vad tycker du att de behöver känna till om olika söktjänster? Vad bör de tänka på när de granskar olika källor? Och var kan de läsa mer om just dessa viktiga områden?

C. Öppna lärresurser

Skapa en checklista över vad du tycker att lärare behöver veta om digitala lärobjekt och öppna lärresurser:

 • Varför ska de använda öppna lärresurser?
 • När och till vad kan man använda detta?
 • Hur hittar de bra öppna lärresurser inom sitt ämne?
 • Varför publicera sitt utbildningsmaterial på nätet?
 • Var kan de enkelt pubicera sina lärobjekt?
 • Vad bör de tänka på när det gäller licensiering?
  o.s.v.

II. Case – slutuppgift

Ledningen på ditt arbete har insett att alla anställda (inkl. de själva) måste bli bättre på att utnyttja teknikens möjligheter för att stödja lärande, men inget händer, trots att de upprepar detta på alla personalträffar. Dagens elever och studenter ser nätet, mobilen och datorer som en självklar och viktig del av sitt liv, där de lär sig massor varje dag.

Din chef vet att du nyligen gått en kurs på KTH om detta och att du är duktig på att utnyttja tekniken i din undervisning för att inspirera och entusiasmera dina elever/studenter. Hon ber dig därför samla ihop lite tips och bra material som kan inspirera övriga kollegor och skapa en intern resurs i form av en webbplats.

Hemsidan ska vara ett stöd och en inspirationskälla för alla på din arbetsplats och utgör en viktig del i ledningens strävan att öka den digitala kompetensen och användningen av datorer, mobiler och Internet som ett pedagogiskt redskap på din skola/arbetsplats.

Utnyttja allt du hittills har lärt dig i kursen/kurserna och på egen hand. Återanvänd gärna sådant du redan har skapat i t.ex. dina inlämningsuppgifter i den här kursen (och i LC100N om du gått denna). Använd även sådant andra har skapat, som du antingen kan länka till eller får ”remixa” och som du tycker är bra, men sätt in detta i ett sammanhang.

Tänk på att du även ska inspirera de som idag är rädda för att använda tekniken så att de vågar pröva. Vad behöver dina kollegor veta? Om pedagogiska teorier? Upphovsrätt och licenser? Internet och integritet? Olika nättjänster och gratisverktyg? Om informationssökning och källkritik? Plagiering och verktyg för plagiatkontroll osv, osv.

Välj ut ”det bästa” av allt du lärt dig, som du tror andra kan ha nytta av och presentera det ”aptitligt” och lättöverskådligt. Tänk att du helst ska kunna använda detta framöver och att det kan bli ”en fjäder i hatten” i din CV.

***

Sist några ord om att vara lärare …

I denna korta, kloka film hävdar Bill Ayers (amerikansk undervisningsteoretiker och professor vid University of Illinois at Chicago) att vi inte får glömma varför vi valde att bli lärare.

Varför valde du att bli lärare?

Var det för att du ville ha intellektuella utmaningar?

Var det för att du gillar människor?

Var det för att du vill göra en positiv skillnad i andra människors liv?

***


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

You must be logged in to post a comment.Hoppa till verktygsfältet