Skip to content


Specialpedagogik

Tips på resurser
Under den här punkten ”Specialpedagogik” har jag samlat lite tips på vart vi som lärare kan vända oss för råd och stöd när våra elever har svårigheter. Dessa resurser, som till exempel Skoldatateket, Ung kompensation och Specialpedagogiska skolmyndigheten,  kan du hitta i form av olika rubriker i dropmenyn under rubriken ”Specialpedagogik”.

Lite grundläggande information
Här finns också lite grundläggande information om vad det kan innebära att ha en funktionsnedsättning och vad vi som lärare kan tänka på vid bemötandet av elever med olika funktionsnedsättningar. Detta material kan du hitta i samma dropmeny under ämnesrubrikerna: Läs- och skrivsvårigheterHörselskadaSynskada och Koncentrationssvårigheter och kognitiva problem (ett avsnitt som bl a handlar om ADHD, autism och Aspergers syndrom; Tourettes syndrom och tvångssyndrom tas också upp även om de kanske inte riktigt passar in under rubriken).

Tips på hjälpmedel
Under rubriken ”Några hjälpmedel på vår skola” får du tips på några verktyg och material som kan underlätta din och dina elevers vardag. Många av de elever som har någon typ av funktionsnedsättning, har kommit efter i sina studier. Ett sätt för de här eleverna att försöka komma ifatt, kan vara att systematiskt träna olika moment med hjälp av datorspel. Under rubriken ”Spel” får du några tips, till exempel Vocabula, Särskrivning, Kunskapsstjärnan och TimezAttack. Vill du gå vidare kan du hitta många fler tips på Länkskafferiet.

Alla vinner på att vi anpassar vår undervisning
Forskning visar att åtgärder som underlättar lärsituationen för elever med funktionsnedsättning även gynnar resten av klassen. Vill du veta mer om detta kan du till exempel läsa Bodil Jönssons forskning vid Certec i Lund, eller Bodil Jönssons bok Vi lär som vi lever, 2008.

En början
Redan här vill jag tipsa om en informationsfilm som jag tycker är en bra ingång. Ulrika Jonson, vid Pedagogiskt centrum i Södertälje, tar nämligen här upp några saker som man kan tänka på när man vill hjälpa en elev och hur man kan få hjälp av Skoldatatek:

Skoldatateket - vad lärare ska tänka på from Margareta Hellstrom on Vimeo.

Alla har rätt till stöd
Det är viktigt för oss lärare att känna till att alla elever har rätt till hjälp. De behöver alltså inte ha någon diagnos för att få gå till specialpedagogen, få hjälp av skoldatateket eller låna hjälpmedel.

Alla har nytta av att lära sig hjälpmedlen
Jag tror att alla barn och vuxna skulle kunna ha nytta av flera av de hjälpmedel som utarbetats för personer med läs- och skrivsvårigheter. Därför tycker jag att alla elever ska ha tillgång till dem på skoldatorerna redan när de börjar skolan och fortfarande har vissa ”läs- och skrivsvårigheter” (eftersom de inte hunnit träna sig så mycket än). De som vill och/eller har behov av det bör även ha tillgång till programmen hemma.

Beautiful Dyslexia Garden
”Beautiful Dyslexia Garden”, bild tagen på
Nya Zeeland av Liam O´Malley CC (by, nc, nd).

Ett första steg kan vara att visa oss lärare verktyg och program och möjligheterna med dem och grunderna för hur de fungerar. Exempel på på saker som man skulle kunna titta på är:
  • hur man enkelt ändrar typsnitt och teckenstorlek på datorskärmen,
  • hur man kan använda talande tangentbord (särskilt för nybörjare och på andra sätt ovana läsare och skribenter) och
  • hur man kan använda talsyntes,
  • hur man kan använda språkkontrollprogram som till exempel Word och Stava Rex,
  • vilken nytta man kan ha av scannrar och scannerpennor (vars text kan kännas igen på datorn via OCR-teknik, så att man kan få texten uppläst och så att man har möjlighet att gå in i texten och bearbeta eller kommentera den).

Därefter kan vi lärare föra ut programmen i klassrummen, visa var programmen finns (hur man hittar och startar dem på datorerna) och använda dem som obligatoriska verktyg i vissa uppgifter. På så vis skulle det bli naturligt för alla elever att man ska kunna programmen och eleverna skulle lära sig när man kan ha nytta av dem och vad (d.v.s. vilka uppgifter) de passar särskilt bra till.


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

You must be logged in to post a comment.Hoppa till verktygsfältet