Skip to content


Läs- och skrivsvårigheter

Personer med läs- och skrivsvårigheter har:

 • svårt med text på olika sätt,
 • stor nytta av att du hjälper till att hitta flera inlärningskanaler,
 • lätt för att bli stressade när det blir mycket information på en gång och
 • behov av mer tid. Ge dem därför gärna material/genomgångar i förväg.

Det finns mycket material på nätet om och för personer med läs- och skrivsvårigheter:

Dyslexisidan är en webbplats med bra information och tips och på Dyslexiförbundet FMLS:s webbplats kan du hitta intressanta och aktuella artiklar, intervjuer, filmer, instruktionsvideor och mycket mer. Andra tips på webbresurser är Dyslexiföreningen,  Stockholms dyslexicentrum och Kognitivt centrum.

Dyslexia” från The Rocketeers bildsamling på Flickr CC (by, nc, nd).

Det finns många verktyg som kan vara till hjälp för personer med läs- och skrivsvårigheter. Exempel på detta är:

 • dator,
 • att själv kunna justera typsnitt, teckenstorlek och färg så texten blir så lättläst som möjligt,
 • språkkontrollsprogram (Word, Stava Rex eller liknande),
 • uppgifter och instruktioner och liknande lektionsmaterial som i förväg läggs ut på webben eller skickas via e-post,
 • talsyntes,
 • att kunna spela in eller filma föreläsningar eller laborationer,
 • mobiltelefon (för att spela in och filma samt lyssna och titta) och
 • Daisy-spelare (en speciell spelare som är mycket praktisk när man lyssnar på böcker, på en Daisy kan du nämligen justera tempo, bläddra och lägga bokmärken, bra att känna till är att man även på en del mobiler kan installera Daisy-spelare).

På vår skola har vi köpt in tjänsten Elevskrivbordet. Detta är ett färdigt paket med stöd för elever med läs- och skrivsvårigheter. Mer om vilka program som ingår kan du läsa här. Tjänsten är framtagen med stöd av Hjälpmedelsinstitutet och Specialpedagogiska Skolmyndigheten och programmen är rekommenderade av logopeder och Skoldatatek. Du kommer åt Elevskrivbordet via en inloggning på webben.

Pedagogskrivbordet är ett verktyg för läraren att planera och lägga upp strategier för hur eleven kan arbeta med sitt Elevskrivbord samt följa upp hur det går.

Här är några tips på material som personer med läs- och skrivsvårigheter kan ha nytta av:

Spektrumserien – Liber har lagt upp delar av Spektrumsseriens böcker om biologifysik och kemi som talböcker i form av nedladdningsbara mp3-filer. Spektrumserien är ett grundläromedel lämpligt för grundskolan årskurs 6-9 och grundläggande vuxenutbildning.

Några andra tips på material är SkolstilGustavas ordböcker och Matteknep.

Jag tror att en del personer med läs- och skrivsvårigheter har nytta av att höra om kända personer som ”lyckats” bra trots sina problem. Ett material som man kan använda i detta syfte är en bok som heter Mina bästa sidor är ordblinda (2010), som handlar om dyslexi. Ennat annat tips är att i P1-Morgon sändes ett program som hette Kända svenskar berättar om sin dyslexi. I detta berättade bland annat  artisten Petter om sina upplevelser som dyslektiker. På YouTube ligger mängder av klipp som handlar om framgångsrika personer med dyslexi. Här kommer ett exempel:

På Youtube finns för övrigt massor av filmer som tar upp ämnet dyslexi ur olika perspektiv. Här är till exempel en tecknad serie som visar hur det kan vara att vara dyslektiker:


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

You must be logged in to post a comment.Hoppa till verktygsfältet