Skip to content


Några hjälpmedel på vår skola

Lite mer information om några enkla och bra hjälpmedel som vi har tillgång till på skolan:

På vår skola har vi köpt in tjänsten Elevskrivbordet. Detta är ett färdigt paket med stöd för elever med läs- och skrivsvårigheter. Mer om vilka program som ingår kan du läsa här. Tjänsten är framtagen med stöd av Hjälpmedelsinstitutet och Specialpedagogiska Skolmyndigheten och programmen är rekommenderade av logopeder och Skoldatatek. Du kommer åt Elevskrivbordet via en inloggning på webben.

Pedagogskrivbordet är ett verktyg för läraren att planera och lägga upp strategier för hur eleven kan arbeta med sitt Elevskrivbord samt följa upp hur det går.

I elevskrivbordet finns bland annat verktygen Stava Rex och SpellRight. Det finns också ett verktyg för talsyntes som heter ViTal.

I denna film (6,5 min) visar Ia Lindberg vid Skoldatateket i Södertälje skillnaden mellan stavningsprogrammet i Microsofts Word och hjälpmedlet Stava Rex och ger förslag på hur man kan anpassa Stava Rex efter elevens behov:

Stava Rex from Margareta Hellstrom on Vimeo.

I den här filmen (ca 10 min) berättar Ia Lindberg om hur programmet SpellRight fungerar (SpellRight ett stavningsprogram anpassat för svensktalande som skriver på engelska):

Spellright from Margareta Hellstrom on Vimeo.

I den här filmen (ca 2,5 min) visar Ia Lindberg vid Skoldatateket i Södertälje hur man kan använda sig av en scanner-penna i sina studier:

Scanner-penna from Margareta Hellstrom on Vimeo.

Man kan så klart även scanna in texter med hjälp av en scanner, huvudsaken är att verktyget har OCR-funktion, för då kan man sedan använda talsyntes och om man vill kan man gå in i texten och bearbeta den eller plocka ut enskilda bitar.

I den här filmen (ca 18 min) visar Ia Lindberg vid Skoldatateket i Södertälje hur man kan använda sig av talsyntes:

Talsyntesprogram from Margareta Hellstrom on Vimeo.

Vi har Daisyspelare på skolan, men de används inte så mycket. Istället väljer många elever att ladda ner materialet på ett usb-minne.

Här kan du se en kort film (ca 2 min) där Ulrika Jonson på Skoldatateket i Södertälje berättar om hur Daisy-spelare fungerar:

Läsa med Daisyspelare from Margareta Hellstrom on Vimeo.

Här berättar Ia Lindberg vid Skoldatateket i Södertälje om hörselförstärkning:

Hörselförstärkare from Margareta Hellstrom on Vimeo.

Hörselförstärkning kan också hjälpa elever att koncentrera sig på lärarens genomgångar.


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

You must be logged in to post a comment.Hoppa till verktygsfältet