Skip to content


Pedagogwebben

På Utbildningsradions Pedagogwebben kan du bland annat hitta användbart material när du har elever som är i behov av särskilt stöd.

Avsnittet har två delar: specialpedagogik (som är ett mer generellt avsnitt om olika funktionsnedsättningar och hur man kan stötta barn med dessa svårigheter) och dyslexi (som är ett mer fördjupat material kring hur vi i skolan bättre ska kunna hjälpa elever som har svårt för att läsa och skriva).

0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

You must be logged in to post a comment.Hoppa till verktygsfältet