Skip to content


Synskada

Synen är en viktig del av vårt sätt att kommunicera. När vi talar med någon vill vi gärna se personen ifråga så att vi kan tolka hans eller hennes ansiktsuttryck och gester. Mycket information förmedlas dessutom via text och bild.

Om en elev ofta har huvudvärk, kisar när han eller hon läser eller verkar ha svårt för att hänga med på genomgångarna på tavlan, kan det vara ett tecken på en synnedsättning. Ibland kan problemet avhjälpas med vanliga glasögon, men ibland behövs andra hjälpmedel och en anpassad undervisning.

Som synskadad räknas den som har problem med att läsa eller orientera sig med hjälp av synen. Orsaken kan vara medfödda synfel, skador eller sjukdomar. En del synskadade har begränsat synfält eller är färgblinda, andra har bara ledsyn och vissa är helt blinda.

Två exempel
Elvira är blind och går på gymnasiet. I den här filmen berättar hon om sin skolvardag:

I den här filmen får du en inblick i hur besvärligt det kan vara att som synskadad ta sig till en arbetsintervju (jämför gärna med hur du skulle uppleva samma situation om du var hörselskadad):

Hjälpmedel
De personer som har nedsatt syn kan ha stor nytta av många av de verktyg som jag har gått igenom under rubriken ”Läs- och skrivsvårigheter”, till exempel möjligheten att använda dator för att justera textstorlek och typsnitt och använda talsyntes, möjlighet att spela in lektionsgenomgångar, tillgång till Daisy-spelare, scanner-penna och scanner. Man kan även använda datorn för att läsa, skriva och skriva ut i punktskrift. Den som är synskadad kan ha behov av specialglasögon, olika förstoringshjälpmedel, skärmläsare för datorn eller Daisy-spelare för talböcker. På Specialpedagogiska skolmyndighetens sidor om Synskada kan du få tips på vad skolan kan göra och läsa om olika hjälpmedel.

Välj lättlästa typsnitt
En del synskadade kan läsa kortare texter, men behöver alternativ, i form av till exempel talsyntes, om det är långa dokument. Genom att själva anpassa textens typsnitt och storlek en del synskadade läsa utan särskilda hjälpmedel. På Funkaportalens Guide kan du få tips på hur man kan anpassa webbläsaren så att det blir lättare att läsa på skärmen. Du får också tips på snabbkommandon som man kan använda för att snabbare hitta ett visst material på olika webbplatser. Som lärare kan du så klart också försöka anpassa dina texter så att de blir mer lättlästa.

Tips: Pröva gärna typsnittet Tiresias, som har utvecklats för bättre läsbarhet av RNIB Digital Accessibility team, som arbetar för att göra IKT tillgänglig för de som är blinda och synskadade.

Anpassa språket
Det är lättast att anpassa typsnitt och teckenstorlek, men även språket spelar stor roll för hur lättläst en text är. Ju större kraft man behöver lägga på avkodningen, desto mindre kraft har man över för att processa innehållet. Det är alltså extra viktigt att hjälpa elever med funktionsnedsättningar, genom att anstränga sig för att uttrycka sig klart och tydligt och använda metaspråkliga formuleringar i stil med: ”Till att börja med…”, ”Ett exempel på detta är…”, ”Det är viktigt att tänka på att” och ”Avslutningsvis vill jag…”

Till sist en tänkvärd film som vänder på perspektivet:


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

You must be logged in to post a comment.Hoppa till verktygsfältet